Servis klimatizace

Plnění klimatizací provádíme na počkání. Plně automatickým přístrojem odsajeme staré chladivo, tím chladící okruh zbavíme mechanických nečistot a vlhkosti. Provedeme vakuaci, která spočívá v kontrole těsnosti a zbavení případných zbytků vlhkosti systému. Doplníme zpět původní množství chladiva, které přístroj recykluje a doplníme chybějící množství chladiva v okruhu novým chladivem. Nakonec doplníme speciální olej, který je v systému rozptýlen a slouží k mazání kompresoru. Pro určení případného úniku chladiva doplníme kontrastní látku, která nám ukáže místo úniku.

Čištění a doplnění klimatizace na počkání

Servis klimatizace provádíme na přístroji, který provede diagnostiku vozidla, prověří stávající stav, těsnost systému chlazení, doplnění chladícího media, doplnění oleje, výstupní protokol o stavu doplněného media.

Desinfekce klimatizace

Tento proces se provádí pomocí čistící kapalné směsi, která odstraní: mastnoty, nikotin, pyl z výparníku a celého systému. Dezinfekce zničí mikroby, plísně a bakterie, díky tomu se omezí či zcela předejde alergickým reakcím. Klimatizace v autě je živnou půdou pro nejrůznější viry, mikroorganismy, bakterie apod. Proto během proudění vzduchu vdechuje celá posádka tyto nečistoty usazené v klimatizaci. Kapalná desinfekční směs zanechává po aplikaci ve voze svěží vůni a čistotu.

Desinfekci autoklimatizace provádíme na přání i bez doplnění klimatizace.

Jak poznat, že potřebujete servis či kontrolu klimatizace?

• Cítíte zápach z klimatizace

• Zdá se Vám, že se snížila její funkčnost

• Hluk kompresoru

• Vypínání kompresoru

• Potřebujete preventivně dezinfikovat (děti, staří lidé, alergie)

Nejčastější závadu klimatizací v automobilech způsobuje únik chladiva z okruhu klimatizace, to znamená, že prostě klimatizace nechladí. Přispívá tomu snaha výrobců o co největší snížení výrobních nákladů, ale nejen to. Vzhledem k velké zátěži klimatizace: otřesy, nárazy, vysoké teploty je nemožné udržet okruh zcela utěsněný. Proto dochází k drobným únikům u každé klimatizace, může to být až 30% hmotnosti chladiva za rok. Další možnou poruchou může být závada kompresoru. Vzhledem k jejich složité vnitřní konstrukci, kde je velké množství mechanických součástí, dochází k opotřebení vlivem tření. Nesprávné množství nebo viskozita speciálního oleje toto opotřebení urychluje. Při výměně jakékoli části chladícího okruhu je nutné doplnit výrobcem požadované množství tohoto oleje.

Autoservis Na Výsluní © 2016 All Rights Reseverd | Code Matěj Hora, Design W3L